κλεφτός

Μεταφράσεις

κλεφτός

furtive
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close