κληρικός

Μεταφράσεις

κληρικός

clergyman, cleric, clerical

κληρικός

kleriko
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close