κληροδοτώ

Μεταφράσεις

κληροδοτώ

bequeath

κληροδοτώ

léguer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close