κληρώνω

Μεταφράσεις

κληρώνω

(kli'rono)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
επιλέγω με κλήρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close