κλητήρας

Μεταφράσεις

κλητήρας

(kli'tiras)
ουσιαστικό αρσενικό
δικαστικός υπάλληλος που εφαρμόζει αποφάσεις δικαστικός κλητήρας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close