κλητική

Μεταφράσεις

κλητική

vocative, vocative case

κλητική

vocativo

κλητική

vocatif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close