κλητικός

Μεταφράσεις

κλητικός

vocative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close