κλιμάκωση

Μεταφράσεις

κλιμάκωση

escalation, scale
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close