κλωσάω

Μεταφράσεις

κλωσάω

(klo'sao)

κλωσώ

(klo'so)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
(για κότες) κάνω αυγά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close