κλώνος

Μεταφράσεις

κλώνος

clone, strand

κλώνος

klon

κλώνος

klon

κλώνος

Klon

κλώνος

clon

κλώνος

klooni

κλώνος

clone

κλώνος

klon

κλώνος

clone

κλώνος

クローン

κλώνος

클론

κλώνος

kloon

κλώνος

klon

κλώνος

klon

κλώνος

clone

κλώνος

копия

κλώνος

klon

κλώνος

สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาจากเซลล์เดียวกัน

κλώνος

klon

κλώνος

hệ vô tính

κλώνος

克隆
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close