κοίτασμα

Μεταφράσεις

κοίτασμα

vein, bed

κοίτασμα

filon, gisement, veine

κοίτασμα

jazida
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close