κοίτη

Μεταφράσεις

κοίτη

bedlitрусло ('citi)
ουσιαστικό θηλυκό
κοιλότητα με νερό η κοίτη ποταμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close