κοιλιά

Μεταφράσεις

κοιλιά

Bauch, Unterleibabdomen, belly, tummyabdomenoabdomen, ventreabdomen, vientre, bandullo, barriga, guataبَطْنbřichomave, underlivmaha, vatsatrbuhaddome, pancia腹, 腹部abdomen, buikmagebrzuchabdómen, abdômen, barrigaживотbuk, mageท้องgöbek, karınbụng腹部 (ci'ʎa)
ουσιαστικό θηλυκό
ανατομία το μέρος του σώματος μεταξύ λεκάνης και θώρακα κάνω κοιλιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close