κοιμίζω

Μεταφράσεις

κοιμίζω

endormir (ci'mizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
βάζω κπ για ύπνο κοιμίζω το μωρό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close