κοιμώμενος

Μεταφράσεις

κοιμώμενος

asleep
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close