κοινή γνώμη

Αναζητήσεις σχετικές με κοινή γνώμη: λογότυπος
Μεταφράσεις

κοινή γνώμη

الرَّأي العَام

κοινή γνώμη

veřejné mínění

κοινή γνώμη

offentlig mening

κοινή γνώμη

öffentliche Meinung

κοινή γνώμη

public opinion

κοινή γνώμη

opinión pública

κοινή γνώμη

yleinen mielipide

κοινή γνώμη

opinion publique

κοινή γνώμη

javno mnijenje

κοινή γνώμη

opinione pubblica

κοινή γνώμη

世論

κοινή γνώμη

여론

κοινή γνώμη

publieke opinie

κοινή γνώμη

folkeopinion

κοινή γνώμη

opinia publiczna

κοινή γνώμη

opinião pública

κοινή γνώμη

allmän opinion

κοινή γνώμη

ความคิดเห็นของสาธารณชน

κοινή γνώμη

kamuoyu

κοινή γνώμη

công luận

κοινή γνώμη

民意
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close