κοινοβουλευτικός

Μεταφράσεις

κοινοβουλευτικός

parliamentary, parliamental

κοινοβουλευτικός

parlamenta

κοινοβουλευτικός

parlementaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close