κοινωνική ασφάλιση

Μεταφράσεις

κοινωνική ασφάλιση

ضَمَانٌ اجْتِمَاعِيّ

κοινωνική ασφάλιση

sociální zabezpečení

κοινωνική ασφάλιση

socialhjælp

κοινωνική ασφάλιση

Sozialhilfe

κοινωνική ασφάλιση

social security, welfare

κοινωνική ασφάλιση

seguridad social

κοινωνική ασφάλιση

sosiaaliturva

κοινωνική ασφάλιση

sécurité sociale

κοινωνική ασφάλιση

socijalno osiguranje

κοινωνική ασφάλιση

previdenza sociale

κοινωνική ασφάλιση

社会保障

κοινωνική ασφάλιση

사회 보장

κοινωνική ασφάλιση

uitkering

κοινωνική ασφάλιση

trygdesystem

κοινωνική ασφάλιση

ubezpieczenie społeczne

κοινωνική ασφάλιση

previdência social, segurança social

κοινωνική ασφάλιση

социальное страхование

κοινωνική ασφάλιση

social trygghet

κοινωνική ασφάλιση

การประกันสังคม

κοινωνική ασφάλιση

sosyal güvenlik

κοινωνική ασφάλιση

an sinh xã hội

κοινωνική ασφάλιση

社会保障
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close