κοινωνικοποίηση

Μεταφράσεις

κοινωνικοποίηση

socialization

κοινωνικοποίηση

socialisation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close