κοινωνικός δαρβινισμός

Μεταφράσεις

κοινωνικός δαρβινισμός

social Darwinism
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close