κοινός νους

Μεταφράσεις

κοινός νους

common sense
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close