κοινότυπος

Μεταφράσεις

κοινότυπος

stereotyped, trite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close