κοκκινιστός

(προωθήθηκε από κοκκινιστό)
Μεταφράσεις

κοκκινιστός

(kocini'stos) αρσενικό

κοκκινιστή

(kocini'sti) θηλυκό

κοκκινιστό

(kocini'sto) ουδέτερο
επίθετο
μαγειρεμένος με ντομάτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close