κολάζω

Μεταφράσεις

κολάζω

punish, tempt, chasten
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close