κολακεία

Μεταφράσεις

κολακεία

adulation, flatterie (kola'cia)
ουσιαστικό θηλυκό
υπερβολικός, ψεύτικος έπαινος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close