κολασμένος

Μεταφράσεις

κολασμένος

damned
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close