κολεκτιβοποιώ

Μεταφράσεις

κολεκτιβοποιώ

collectiviser
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close