κολεός

Μεταφράσεις

κολεός

sheath, vagina
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close