κολιέ

Μεταφράσεις

κολιέ

necklace (ko'ʎe)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
κόσμημα για το λαιμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close