κολλεκτίβα

Αναζητήσεις σχετικές με κολλεκτίβα: κολεκτιβισμός
Μεταφράσεις

κολλεκτίβα

družstvo

κολλεκτίβα

kollektiv

κολλεκτίβα

Kollektiv

κολλεκτίβα

collective

κολλεκτίβα

colectivo, cooperativa

κολλεκτίβα

kollektiivi

κολλεκτίβα

collectif

κολλεκτίβα

kolektiv

κολλεκτίβα

collettivo

κολλεκτίβα

集団

κολλεκτίβα

공동

κολλεκτίβα

collectief

κολλεκτίβα

kollektiv

κολλεκτίβα

kolektyw

κολλεκτίβα

cooperativa

κολλεκτίβα

коллектив

κολλεκτίβα

kollektiv

κολλεκτίβα

กลุ่ม หมู่คณะ

κολλεκτίβα

ortak

κολλεκτίβα

tập thể

κολλεκτίβα

集体
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close