κολχόζ

Μεταφράσεις

κολχόζ

kolkhoze
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close