κολώνα

Μεταφράσεις

κολώνα

عَمُود

κολώνα

kůl

κολώνα

pæl

κολώνα

Pfahl

κολώνα

post

κολώνα

poste

κολώνα

paalu

κολώνα

poteau

κολώνα

kolac

κολώνα

posta

κολώνα

κολώνα

기둥

κολώνα

paal

κολώνα

påle

κολώνα

stojak

κολώνα

poste

κολώνα

кол

κολώνα

post

κολώνα

เสาหลัก

κολώνα

direk

κολώνα

cọc

κολώνα

柱子
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close