κομητεία

Μεταφράσεις

κομητεία

county

κομητεία

comté
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close