κομμάτια

Μεταφράσεις

κομμάτια

مُفَكَّك

κομμάτια

na kusy

κομμάτια

skille ad

κομμάτια

auseinander

κομμάτια

apart

κομμάτια

aparte, en mil pedazos

κομμάτια

purkaa osiin

κομμάτια

démonter

κομμάτια

rastaviti

κομμάτια

smontare

κομμάτια

ばらばらに

κομμάτια

조각조각

κομμάτια

uit elkaar

κομμάτια

demontere

κομμάτια

destruir, em peçados

κομμάτια

раздельно

κομμάτια

isär

κομμάτια

แยกเป็นส่วนๆ

κομμάτια

ayırmak

κομμάτια

thành nhiều mảnh

κομμάτια

成零碎
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close