κομμουνισμός

Μεταφράσεις

κομμουνισμός

communismcommunismeKommunismusالشيوعيةKomunismuscomunismo共産主義共產主義komunizmcomunismocommunismeKommunismecomunismo共产主义 (komuni'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
πολιτικό σύστημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close