κομουνιστής

Μεταφράσεις

κομουνιστής

communist

κομουνιστής

communiste

κομουνιστής

شُيُوعِيّ

κομουνιστής

komunista

κομουνιστής

kommunist

κομουνιστής

Kommunist

κομουνιστής

comunista

κομουνιστής

kommunisti

κομουνιστής

komunist

κομουνιστής

comunista

κομουνιστής

共産主義者

κομουνιστής

공산주의자

κομουνιστής

communist

κομουνιστής

kommunist

κομουνιστής

komunista

κομουνιστής

comunista

κομουνιστής

коммунист

κομουνιστής

kommunist

κομουνιστής

คอมมิวนิสต์

κομουνιστής

komünist

κομουνιστής

người cộng sản

κομουνιστής

共产主义者
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close