κομπάρσος

Μεταφράσεις

κομπάρσος

extraфигурант (ko'mbarsos)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
κινηματογράφος που παίζει ρόλους χωρίς ιδιαίτερη σημασία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close