κομπιούτερ

Μεταφράσεις

κομπιούτερ

컴퓨터datorкомпютърcomputerמחשבordinateurcomputerคอมพิวเตอร์computadorコンピュータcomputer计算机computerComputerpočítačкомпьютерkomputer (ko'mbjuter)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ηλεκτρονικός υπολογιστής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close