κομπορρήμων

Μεταφράσεις

κομπορρήμων

fanfaron, hâbleur, vantard
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close