κομφετί

Μεταφράσεις

κομφετί

confetti (komfe'ti)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
χαρτοπόλεμος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close