κομφούζιο

Μεταφράσεις

κομφούζιο

(kom'fuzio)
ουσιαστικό ουδέτερο
χαοτική κατάσταση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close