κονσέρβα

Μεταφράσεις

κονσέρβα

tin, canconserve (kon'serva)
ουσιαστικό θηλυκό
αεροστεγές μεταλλικό κουτί με τροφή τομάτες σε κονσέρβα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close