κοντάκι

Μεταφράσεις

κοντάκι

butt, gunstock
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close