κοντάρι

Μεταφράσεις

κοντάρι

pole, rod (ko'ndari)
ουσιαστικό ουδέτερο
μακρύ ξύλο που στηρίζει κτ το κοντάρι της σημαίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close