κοπανίζω

Μεταφράσεις

κοπανίζω

pound
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close