κοπιαστικός

Μεταφράσεις

κοπιαστικός

laborious, painstaking
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close