κορεσμένος

Μεταφράσεις

κορεσμένος

saturated
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close