κορεσμός

Μεταφράσεις

κορεσμός

saturation

κορεσμός

saturation, surfeit
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close