κορνάρω

Μεταφράσεις

κορνάρω

honkklaxonner (kor'naro)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
πατάω το κλάξον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close