κορώνα

Μεταφράσεις

κορώνα

crown, heads or tails

κορώνα

couronne, pile ou face
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close